nlbannergoddevader

God de Vader

Elke mens heeft zo zijn eigen ideeën over God. Sommige mensen hebben het idee dat God een oude chagrijnige man met een lange witte baard is. Anderen hebben het idee dat God vooral iemand van de regeltjes is. We kunnen zo allemaal ons eigen beeld van Hem maken. Ook mensen die in de kerk zitten. Maar kloppen onze ideeën van God wel met de werkelijkheid?
In de Bijbel, dat is het boek van God, kan je lezen wie Hij echt is. En dan kom je tot de ontdekking dat God boven alles een liefdevolle Vader wil zijn voor jou en voor mij. Niet zomaar een vader, maar de beste Vader die er is.
Hij heeft jou gemaakt en Hij heeft een enorm verlangen om jou te laten zien dat Hij jouw Vader is en jij Zijn geliefde kind. Als je Hem uitnodigt in je leven zal je gaan ervaren hoe goed Hij is.
Hij blinkt uit in Zijn liefde, Zijn goedheid en Zijn trouw voor jou én Hij heeft het beste met jou voor!

Dit lijken mooie woorden en zijn gemakkelijk gezegd. Maar bij God blijft het niet bij woorden. Hij wil dat je het echt praktisch gaat ervaren in je eigen leven!

Een paar voorbeelden hoe Hij praktisch je Vader wil zijn:

De Vader wil al je schuld en schaamte wegnemen
Zoveel mensen lopen rond met schuld en schaamte in hun leven voor wat er allemaal is mis gegaan. Het is een belemmering in je leven geworden en geeft je niet de vrijheid waar je zo naar verlangt. Het lukt ons vaak niet goed om hiermee om te gaan.
Je kunt het idee hebben dat niemand je begrijpt en je er in je eentje mee moet dealen. Maar weet je, God weet precies wat je hebt meegemaakt en hoe je je voelt en het raakt Hem.
Hij wil al je schuld en schaamte van je wegnemen. Hij wil je vergeving en herstel geven voor alles wat er mis is gegaan. Het is niet met een pen te beschrijven wat er dan gebeurt in je leven. Je moet het ervaren.
Als God de schepper van hemel en aarde, jouw maker, jou vergeving geeft en je omarmt als Zijn kind. Dan gebeurt er iets bovennatuurlijks in jou. Hij maakt iets heel in je, Hij maakt je schoon en geeft herstel. Wat een opluchting en ruimte komt er dan!

De Vader aanvaard je als Zijn geliefde kind

Veel mensen voelen zich niet aanvaard en voelen zich regelmatig afgewezen. Misschien denk je dat jij de enige bent. Nou, mooi niet. Geloof me, iedereen worstelt hier wel eens mee. De meest mooie en succesvolle mensen hebben hier mee te maken.
Als we de juiste kleren dragen, de juiste baan hebben, de juiste partner hebben, wonen in het juiste huis, de juiste auto rijden, dan voelen we ons goed. Dan horen we erbij. Dan zijn we iemand en voelen we ons aanvaard.
Als we al deze dingen niet hebben of het zit allemaal even niet mee, dan voelen we ons al snel onzeker, alsof we mislukt zijn. Ja, zelfs de grote directeur die van alles verliest, stelt soms niet veel meer voor.
Hoe geweldig is het dan dat God jou aanvaard. Hij vind jou uniek en speciaal. Los van wat je kan of allemaal hebt of bereikt hebt. Hij aanvaard jou en je bent zijn geliefde kind.
Als je tijd door brengt met God door bidden en Bijbellezen, dan zal je Hem gaan ervaren en zal Hij in je hart tegen je zeggen hoeveel Hij om je geeft.
Langzaam maar zeker zal je dat gaan beseffen en zal je je aanvaard en geliefd voelen, omdat Hij je aanvaard heeft en jou enorm lief heeft.

Al verlaten mij vader en moeder, de Heer neemt mij liefdevol aan. (Psalm 27:10)

Bij de Vader ben je ook thuis. Je kunt altijd naar Hem toe gaan. Zonder enige remming.
Heb jij ook van die vrienden waar je je helemaal thuis voelt? Je mag in hun koelkast pakken wat je wilt, je doet je schoenen bij hen uit en gaat lekker op hun bank liggen. Je voelt je heerlijk op je gemak bij hun. Met alle respect, zo is het ook bij God. Je kunt bij Hem heerlijk jezelf zijn en je op je gemak voelen.
Je kunt elk moment van de dag met Hem praten. Hij is er altijd voor jou en luistert naar je als een echte Vader.

De Vader voedt je op als een vader, zonder je te beschamen
Een goede vader zal je zo nu en dan ook even duidelijk aanspreken op dingen in je leven of je advies en sturing geven. Niet om de boze boeman te zijn, maar uit liefde.
Als je tiener bent, vindt je het regelmatig onzin wat je ouders vinden. Ze snappen er niets van denk je dan. Als je echter ouder bent, begin je steeds meer door te krijgen dat ze in de meeste gevallen wel gelijk hadden.
Zo zal God ook jou uit liefde aanspreken, advies en richting geven. Dat is niet altijd even leuk op het moment… maar als je naar Hem luistert zal je enorme zegen gaan ervaren. Ook zal het je een hoop moeite en verdriet besparen. En het bijzondere is dat God je nooit zal beschamen, wat mensen regelmatig wel doen.
Iemand zei eens tegen mij: “bijna alles wat ik vroeger deed vonden mijn ouders wel prima… ze bemoeiden zich er niet echt mee. Wat had ik graag gewild dat ze me meer geholpen hadden in het maken van keuzes”
Gelukkig is God wel elke dag bij je leven en keuzes betrokken. Hij zal je helpen in het maken van keuzes, je leiden en spreken in je hart. Je kunt bij Hem terecht voor raad.

De Vader zorgt voor jou
Mijn zoontje is drie jaar oud en ik volg hem door de dag heen. Ik weet wat hij door de dag heen doet. Hoe het met hem gaat. Als hij plezier maakt en als hij verdriet heeft. Als er iets is, sta ik voor hem klaar.
Zo volgt de hemelse Vader jou en kijkt Hij elke dag naar jou uit hoe het met je gaat. De Bijbel zegt dat de Vader onze naam kent, onze gedachten kent en zelfs het haar op ons hoofd heeft geteld. Hij weet precies wie we zijn en wat we nodig hebben en Hij zorgt voor ons.

Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. (1 Petrus 5:7)

In een goede relatie vertrouw je op elkaar. Vertrouw God in elk detail van je leven. Hij zorgt voor je als een goede vader. Het maakt niet uit welke situatie je in je leven tegenkomt. Hij belooft dat Hij bij je is en je zal helpen. Hier volgen een aantal bemoedigende beloften. Als er momenten zijn dat je bemoediging nodig hebt, lees deze beloften dan regelmatig door. Ze zullen je tot steun zijn.

Ik ben met je (Mattheüs 28:20).
Ik zorg voor je (1 Petrus 5:7).
Ik zal voorzien in al je noden (Filippenzen 4:19).
Ik ben er voor je in tijden van gevaar (Psalm 91).
Ik ben er als je eenzaam bent (Psalm 23).
Ik geef je vrede (2 Thessalonicenzen 3:16).
Ik geef je rust (Mattheüs 11:28).
Ik geef je wijsheid (Jacobus 1:5).
Ik geef je leiding (Psalm 23).
Ik verhoor je gebed (1 Johannes 5:14-15).
Ik help je in tijden van verzoeking (1 Corinthiërs 10:13).
Ik geef je vergeving (1 Johannes 1:9).
Ik genees je ziekten (Psalm 103:2-3).
Ik sta je krachtig bij (2 Kronieken 16:9a).
Ik zal wat ik met je begonnen ben afmaken (Filippenzen 1:6).

Dichtbij het huis waar ik ben opgegroeid staat een hele grote boom. Op een dag keek mijn moeder door het raam en de boom was er niet meer. Hoe kwam dat? De boom was er nog wel, maar ze kon hem niet zien doordat het buiten erg mistig was.
Soms zien wij God ook niet omdat er mist in ons leven is. We denken dan dat Hij er niet is.
God wil tegen je zeggen: “Je ziet Mij misschien soms niet, maar dat betekent niet dat Ik er niet voor je ben. Luister naar Mij. Ik ben er als het mistig is en wanneer het niet mistig is. Blijf naar Mij kijken, want de mist zal optrekken en dan zal je Mij in Mijn enorme grootheid zien. Ik ben je hemelse Vader en ik zorg voor jou.”

Nieuw Leven

Nieuw Leven
God de Vader
Wie is Jezus?
Wie is de Heilige Geest?
De Bijbel
Praten met God
De kerk
De toekomst

Scroll naar boven