nlbannerwieisdeheiligegeest

Wie is de Heilige Geest?

De Bijbel zegt dat als je tot gelooft komt, dat dan Gods Geest in je komt wonen. Als je er even over nadenkt is dat wel heel bijzonder. God zelf, de Heilige Geest komt in jou wonen.
Dat is natuurlijk niet zomaar, maar heeft een reden.
De eerste en belangrijkste reden is dat God een relatie met je wil hebben en door de Heilige Geest nu bij je is. Als je je openstelt voor de Heilige Geest, dan zal je Hem gaan ervaren in je leven.
De Heilige Geest is geen kracht, maar een persoon en Hij zal persoonlijk met jou om gaan.
Hij is elke seconde van de dag bij je en betrokken op jou leven.

De Heilige Geest spreekt
De Heilige Geest wil tot ons spreken. Meestal gebeurt dat niet in een hoorbare stem en dat vinden veel gelovigen wel erg lastig. We zijn zo gewent om met onze oren te horen.
De Heilige Geest zal meestal in je binnenste (jouw geest) spreken met een zachte stem. Als we Zijn stem steeds beter gaan herkennen, zullen we Hem steeds beter gaan verstaan.
Je kunt het vergelijken met een moeder die uit een hele groep pratende kinderen de stem van haar eigen kind er goed uit kan halen.

Maar wanneer de Geest van de waarheid komt, zal Hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet op eigen gezag spreken, Hij zal alleen vertellen wat Hij hoort, en de dingen die komen gaan, bekend-maken. (Johannes 16:13 GNB)

De Heilige Geest helpt ons
De Heilige Geest komt in de levens van de gelovigen om ze te helpen. Hij zal ze een bovennatuurlijke kracht, liefde, blijdschap en vrede geven. Ook dit is weer een bijzondere reële ervaring.
We maken allemaal wel eens moeilijke tijden of situaties mee in het leven. Ook gelovigen. Maar we zullen ook regelmatig ervaren dat er bijvoorbeeld een vrede en rust in ons hart is waarvan je denkt, waar komt die van-daan? Dit zijn die momenten dat de Heilige Geest ons hart vult met Zijn vrede.
De Heilige Geest wil ons helpen in alle dingen van ons leven.

In heel de Bijbel zien we dat er bovennatuurlijke dingen gebeurden door de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet veranderd. Hij doet nog steeds wonderen.
De Heilige Geest is constant bezig om mensenlevens te herstellen en Gods Koninkrijk te bouwen hier op aarde. Hij doet dat meestal door gelovigen heen.
Ook vandaag zijn er nog mensen die bovennatuurlijk genezen van ziektes. Ik heb persoonlijk met eigen ogen gezien dat door gebed blinden genazen en lammen weer konden lopen.
Ook zijn er regelmatig gelovigen geweest die mij bemoedigd hebben met bemoedigingen van God. Het was zo bovennatuurlijk wat ze zeiden, dingen die ze niet konden weten. Ik wist dat het God was die door hen heen sprak.

Hij maakt ons als Jezus
De Heilige Geest is ook in het leven van gelovigen gekomen om ons te maken als Jezus. Daarmee bedoel ik, zuiver, puur, mooi, eerlijk en goed. Zoals God is.
Hij zal ons de dingen in ons leven laten zien die niet juist zijn en ons helpen en de kracht geven om het goede te doen.
Sommige gelovigen proberen een goed mens te zijn, door de regeltjes te volgen, maar dat lukt uiteindelijk niet. Zij begrijpen te weinig dat God ons van binnenuit wil veranderen en ons wil maken als Jezus. De Geest van God doet dat in ons.

Maar wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde, en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22 GNB)

Om je een beetje een beeld te geven hoe reëel de Heilige Geest in het leven van een gelovige is, heb ik een paar dingen beschreven die Hij doet. Als jij je voor Hem openstelt zal ook jij Hem persoonlijk gaan ervaren in je leven.

Nieuw Leven

Nieuw Leven
God de Vader
Wie is Jezus?
Wie is de Heilige Geest?
De Bijbel
Praten met God
De kerk
De toekomst

Scroll naar boven